VILLA AKLEJA – VAXHOLM
21 MARS & 12 APRIL

Välkommen med till en exklusiv dagsutflykt till magnifika K-märkta Villa Akleja i Waxholm! Konstexpert och Ackesamlaren Claes Moser med hus­tru Sanna Evers Moser tar emot i deras privatvilla sedan några år – som en gång var J.A.G. Ackes bostad och ateljé, en av våra stora konstnärer från förra sekelskiftet. J.A.G. Acke, gift med Eja, Zacharias Topelius dotter. I hela sitt vuxna liv har Claes Moser intresserat sig för J.A.G. Acke och har i sin samling 150 verk från olika perioder ur konstnärens produktion.

Vi bjuds in till ett färgstarkt sekelskifteskalas med värdparet Acke och Eja som huvudpersoner. Gästerna var dåtidens stora konstnärer som An­ders Zorn, Verner von Heidenstam, Bruno Liljefors, Carl Larsson, Gustaf Fröding och Prins Eugen. Besjälat berättar Claes om verken och om livet kring tiden runt förra sekelskiftet. Vi får också se världens mest omfattan­de samling av danska konstnärinnan Marie Kröyer. Verken återfanns för ca 20 år sedan på en vind i Dalarna där de tros ha legat i mer än 40 år.

Här ser vi en passionerad samlares hem!

Pris: 995:-