Bonnierska Konstsamlingen på Nedre Manilla och Stuckatörens Våning

17 oktober

Bonnierska porträttsamlingen är en privat konstsamling i familjen Bonniers ägo som finns på Nedre Manilla på Djurgården. Visning av samlingen är endast möjlig för slutna sällskap, vi ges ett unikt tillfälle. Konstsamlingen är helt unik och berömd för dess stora mängd svenska författarporträtt och består idag av över 300 verk. Bonnierska porträttsamlingen startades av Karl-Otto Bonnier omkring sekelskiftet. Det första förvärvet gjordes 1905, då Hanna Paulis porträtt av Verner von Heidenstam köptes. 

Här finns de flesta representerade såsom Strindberg, Lagerlöf, Fröding med flera. Bland konstnärerna kan nämnas Carl Larsson, Hanna Pauli och Peter Dahl. Verken speglar svenskt kulturliv från förra sekelskiftet fram till idag.
Lunch serveras på Villa Godthem, därefter åker vi in till centrum för visningen på Stuckatörens våning där vi ser ett skickligt hantverk.

Stuckatörens våning
Axel Notini var en av de främsta stuckatörerna i det sena 1800-talets Stockholm. Hans eget hus är utsmyckat med stuckatur såväl utvändigt som invändigt. Hit tog han tilltänkta kunder för att visa prov på sin yrkesskicklighet.

Idag är stuckaturen återställd i ursprungligt skick och våningen är inredd som ett tidstypiskt välbeställt hem. Här får du bland annat se hur salong, herrum och sängkammare kunde se ut hos borgarklassen.

Information

Pris: 995:-

Ingår i priset: helturistbuss, kaffe/smörgås, aptitlig lunch Villa Godthem, visning Bonnierska konstsamlingen, visning av Stuckatörens våning samt reseledare. 

Program:
07.45 Avresa Fredsgatan vid Myrorna
09.00 Påstigning Västerås
09.45 Kaffe/smörgås
11.00 Visning Bonnierska Porträttsamlingen
13.00 Lunch på Villa Godthem
14.30 Stuckatörens våning, visning
17.00 Avresa till hemorten
19.30 Åter Fredsgatan 

KOBOLT RESOR

Adress: Nygatan 29, 702 11 Örebro

Telefon: +46(0)19 12 22 00

Mail: info@koboltresor.se