Arkitekturvandring Stockholm 7 okt

Under vår dag i Stockholm kommer vi att uppleva idylliska trädgårdsstäder, de tidigaste förorterna, experimentellt byggande med bl a stjärnhus och 50-talets folkhem med ABC, arbete, bostad och centrum, som utgångspunkt. Stenstaden, miljonprogram och en och annan modern arkitektur pärla kommer vi också att passera.

1900-talets bebyggelse visar en omtumlande utveckling av skilda miljöer som sträcker sig från den allt för ofta osunda sten- och kåkstaden med trångboddhet och osunda bostäder via grönskande villastäder och genomtänkta förorter, det vi i dag kan kalla folkhemmet, fram till miljonprogrammets storskaliga och monotona bebyggelse.

 

Reseledare: Per Bäckman 

07.45 Avresa från Fredsgatan, Örebro 

Gamla Enskede
En vandring i trädgårdsstaden Gamla Enskede. Vi tittar på stadsplanen, villorna och de offentliga byggnaderna i detta mycket attraktiva och idylliska område från 1910-talet.

Årsta centrum
Vi stannar till vid Årsta torg. Ett av Sveriges allra första förortsområde där centrum, invigt 1953, skulle erbjuda inte bara service i forma av butiker, frisörer med mer utan också gemensamhetslokaler som biograf, folketshus med mer. Communitycenter, kallades denna tanke som arkitekterna Erik och Tore Ahlsén utgick ifrån.

Gröndal
I Gröndal förverkligade byggmästaren Olle Engkvist tillsammans med arkitekterna Backström & Reinius, under 1940- och 50-talen sina tankar på det ideala bostadsområdet. Här skapades en blandning av den äldre sekelskiftsbebyggelsen och mer eller mindre experimentella byggnader såsom stjärnhus, terrasshus och punkthus med ateljévåningar.

I samband med besöket i Gröndal äter vi lunch i Vinterviken, Alfred Nobels första område för sprängämnens tillverkning.

Röda Bergen, Vasastaden
En kort vandring i Röda bergen. I Röda bergen kunde P-O Hallman under 1910 och 20-talen planera och genomföra en stadsdel i den nya tilltalande ideal som kom bl a från österrikaren Camillo Sittes tankar om trädgårdsstaden, inspirerad av den medeltida stadsmiljön. Sven Wallander stod som arkitekt för en hel del av byggnationen av de vackra omväxlande byggnaderna i 20-tals klassicism, som omger storgårdar och parker. Uppdragsgivare var de nybildade HSB och Stockholms kooperativa Bostadsförening, SKB. Ett i dag mycket attraktivt och sevärt område.

Vällingby centrum
Vi stannar till för en kort presentation av vad som var revolutionerande med Vällingby centrum som invigdes 1954. Här samsas många av de goda tankar som hade växt fram under efterkrigstiden i det så kallade Folkhems idealet. Detta gällde inte minst hur centrum var utformat. Arkitekter som Peter Celsing, Carl Nyrén, Paul Hedqvist, Sven Markelius och återigen, Backström & Reinius, står bakom flera av de intressanta byggnader som omger torget.

Mellan dessa områden passerar vi en mängd byggnader som jag kommer att berätta om och sätta in i detta sammanhang. Som du ser så finns det flera anknytningar till Örebro och länet. Stjärnhus, Erik och Tore Ahlsén (Krämaren) och Alfred Nobel.  Även de tankar som utformade de tidigare villa/egnahemsområdena och 50-talets bostadsområden, som t ex Baronbackarna, går att läsa av i det vi kommer uppleva under dagen.

 

Något om Lars Bäckman
Född 1957, hallsbergare och örebroare, men från 1981 gotlänning. Bor numera i Stockholm och på Gotland. Har arbetat de senaste tjugofem åren som kommunikationsansvarig på länsstyrelse och Visby stift. Jag är auktoriserad guide sedan tjugo år och har lång erfarenhet av guidning framför allt i Visby och på Gotland. Jag har läst bebyggelsehistoria på Stockholms universitet och sedan drygt tio år tillbaka undervisar jag några dagar varje år på Bebyggelseantikvariska programmet, Uppsala universitet Campus Gotland, bland annat om stadens framväxt. Intresset för arkitektur har lett fram till att jag har skrivit två böcker om Visby och dess bebyggelse. Under senare år har jag också publicerat en jubileumsbok för Gotlands Köpmansgille och arbetar just nu med en guidebok till Gotlandskyrkor, samt med två biografier över framträdande gotlänningar.
2019 startade jag Berättelse & Upplevelse, ett företag som erbjuder guidningar, föreläsningar, evenemang men jag skriver också artiklar och andra längre texter, samt gör hela trycksaker såsom tidningar, böcker med mer.

Information

Påstigning:
07.45 Fredsgatan Örebro

Påstigning kan ske efter vägen vid förfrågning.

Pris:
1495:-

Ingår i priset:
Buss, klimatcertifierad
Arkitektguide Lars Bäckman
Kaffe/smörgås
Lunch på Vinterviken
Arkitektvandring m buss samt privat besök
Per Bäckman, reseledare

Min 30 personer

KOBOLT RESOR

Adress: Nygatan 29, 702 11 Örebro

Telefon: +46(0)19 12 22 00

Mail: info@koboltresor.se