Bonnierska Konstsamlingen på Nedre Manilla och Härkeberga kyrka 26 okt

Ciceron: Pär Bäckman 

Bonnierska porträttsamlingen är en privat konstsamling i familjen Bonniers ägo som finns på Nedre Manilla på Djurgården. Visning av samlingen är endast möjlig för slutna sällskap, vi ges ett unikt tillfälle. Konstsamlingen är helt unik och berömd för dess stora mängd svenska författarporträtt och består idag av över 300 verk. Bonnierska porträttsamlingen startades av Karl-Otto Bonnier omkring sekelskiftet. Det första förvärvet gjordes 1905, då Hanna Paulis porträtt av Verner von Heidenstam köptes. Här finns de flesta representerade såsom Strindberg, Lagerlöf, Fröding med flera. Bland konstnärerna kan nämnas Carl Larsson, Hanna Pauli och Peter Dahl. Verken speglar svenskt kulturliv från förra sekelskiftet fram till idag.

Aptitlig lunch serveras på Villa Godthem.

Av de målare som under medeltiden målat i våra kyrkor är Albertus Pictor tveklöst den mest kände. Hans tid i Sverige var mellan 1465 och 1509, och under den perioden målade han i över 30 kyrkor, främst i Mälardalen. Albertus Pictors färgstarka målningar myllrar av dramatiska scener, fantasifulla detaljer och raffinerade ornament. De rymmer allt från Marie himmelsfärd till bestialiska helvetesskildringar och humoristiska fabeldjur. Vad Albertus Pictor däremot lämnat i arv åt eftervärlden är trettiosex bemålade kyrkor – ett unikt inslag i svensk konsthistoria. Konstnärligt och tekniskt står han på en vida högre nivå än andra svenska målare. Däremot uppvisar hans stil stora likheter med samtida målningar i södra Tyskland och Sydtyrolen, och kanske var den hårda konkurrensen i hembygden en av orsakerna till att han begav sig norrut.

Information

Program:
07.45                  Avresa Fredsgatan vid Myrorna
09.00                  Påstigning Västerås
09.45                  Kaffe/smörgås
11.00                  Visning Bonnierska Porträttsamlingen
13.00                  Lunch på Villa Godthem
15.00                  Albert Pictors målningar Härkeberga kyrka
19.00                  Åter Fredsgatan

PRIS:   1395:- 

Ingår i priset: modern och bekväm helturistbuss, kaffe/smörgås, aptitlig lunch Villa Godthem, visning Bonnierska konstsamlingen, visning av målningarna Härkeberga kyrka, reseledare och ciceron.

KOBOLT RESOR

Adress: Nygatan 29, 702 11 Örebro

Telefon: +46(0)19 12 22 00

Mail: info@koboltresor.se