Boka Resan

Så här bokar du din resa med Koboltresor

Du kan boka din resa med Koboltresor på tre sätt:
1. Boka här på vår hemsida (Kommer snart!)
2. Skicka ett mail till info@koboltresor.se
3. Eller ring oss på tel. 019 – 12 22 00

Du får sedan en bokningsbekräftelse skickat till dig per post eller E-post. När du betalat anmälningsavgiften inom 10 dagar är din resa bekräftad. Betalningen sker via Bankgiro.

Vi tar inte emot kortbetalning.

Slutlikviden betalas senast 35 dagar innan avresa. Avresemeddelandet sändes sedan ut ca 10 dagar innan avfärd.


Betalningsvillkor

Anmälningsavgift

Vid bokning av resa erhålles en skriftlig bekräftelse. Genom att senast 10 dagar efter bokningen betala anmälningsavgiften samt eventuell evenemangsavgifts värde, till Koboltresors bankgiro 5820-1021 godkänner resenären bokningen och reseavtalet. Anmälningsavgiften kan variera.
För vissa resor kan betalning för flygbiljetter begäras vid bokningstillfället beroende på flygbolagets och billjettypens betalningsregler. Anmälningsavgiften är en delbetalning av resans totala pris.

Slutlikvid

Slutlikviden skall vara Koboltresor tillhanda senast 35 dagar före avresa, såvida inte annat anges i reseavtalet. Vid bokning mindre än 35 dagar före avresa skall resan betalas vid bokningstillfället.

Avbeställnings- och reseförsäkring

Som resenär hos Koboltresor är resenären skyldig att tillse att resenären har ett fullgott försäkringsskydd. Kontrollera att ni har en fullgod reseförsäkring och att den ger tillräckligt skydd för akut sjukvård och hemtransport vid allvarlig skada eller sjukdom. Avbeställnings- och reseförsäkring kan tecknas hos Europeiska ERV i samband med bokningen www.erv.se

Avbeställningsskydd och reseförsäkring knutet till kort

Har du avbeställningsskydd och reseförsäkring knutet till ditt bankkort så kan det gälla om inbetalningen till Koboltresors konto sker via det bankkonto som är knutet till kortet. Hör vidare med din bank vad som gäller för ditt kort.