KLASSISKA SICILIEN 8 DAGAR

Sicilien, med sitt centrala läge i Medelhavet, har genom historien varit en smältdegel där olika kulturer avlöst och påverkat varandra. Ur detta arv har en stolthet vuxit fram hos befolkningen på denna ömsom karga ömsom livskraftigt bördiga ö, som visserligen är en del av Italien men som har en alldeles egen, särpräglad karaktär. Vår rundtur tar oss till en spännande blandning av det normandiska, arabiska, det moriska och bysantinska, till sköna platser som Taormina, Syracusa, Marsala.

 

Pris: ännu ej fastställt, uppdateras på hemsidan inom kort.